Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundet

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling. 

 

Aktuellt

 

Expeditionsstipendiet kan sökas t.o.m. d. 10.11.2019

SÖK STPENDIUM här

 

HÖSTENS PROGRAM under AKTUELLT

MINISYMPOSIUM den 6 november klockan 17–20

KLIMATFÖRÄNDRINGEN I ARKTISKA OMRÅDEN

Höstmöte den 11 november 2019

 

GDPR DATASKYDSBESKRIVNING

Nordenskiöld-Samfundet har för sin verksamhet vissa personregister.

En beskrivning av registrens ändamål, innehåll och säkerhetsaspekter finns här

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld
målad av Georg von Rosen

Internexus Oy